top of page

Sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och benbrott är idag några av de vanligaste orsakerna till ohälsa, sjuklighet och död i Europa och resten av världen. I studier har man kunnat konstatera att vi i Umeå drabbas oftare av hjärtinfarkter än människor på många andra platser i världen och benbrott är vanligare i Umeå än i resten av världen. Orsakerna till detta är okända, men vi vet att dessa sjukdomar ökar i förekomst efter 70 års ålder.

Forskare kopplade till olika enheter på Umeå Universitet och Region Västerbotten vill därför kartlägga riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och benbrott. Varje år erbjuder vi personer kring 70 år i Umeåområdet en hälsoundersökning, där vi försöker spåra riskfaktorer för utveckling av de vanligaste folksjukdomarna, benskörhet och hjärtkärlsjukdom. Vi undersöker även risken för fall och frakturer samt hur denna är relaterad till muskulär styrka och balans.

Hälsoundersökningen för 70-åringar har nu pågått sedan 2012, och totalt har mer än 4000 personer undersökts och givits råd utifrån resultaten. Vi är otroligt glada för det enorma gensvar vi fått från deltagarna och känner att vi genom projektet kunna göra stor nytta för folkhälsan. Tyvärr har samtidigt köerna för att göra undersökningen ökat och vi har därför varit tvungna att hoppa över alla personer som fyllde 70 år sedan årsskiftet 2018 fram till och med juli.

 

Det är beklagligt för de som väntat på att få komma och det känns väldigt tråkigt för oss som jobbar med detta. Vi saknar dock resurser för att undersöka fler personer, och det är viktigt att påpeka att studien drivs helt med hjälp av pengar vi får från olika fonder och finansiärer, och alltså inte genom landstinget och skattepengar. 

Anna Nordström, adjungerad professor, folkhälsa 


Peter Nordström, professor, geriatrik 
 

Vill du veta mer om detta projekt eller hör du till de som blir kallade kan du läsa mer  här.

Hälsokontroll för 70-åringar

HEALTHY AGEING INITIATIVE

Ett forskningsprojekt med syfte att kartlägga orsaker bakom våra vanligaste folksjukdomar såsom hjärtkärlsjukdom och benskörhet. 

Läs mer

bottom of page