top of page

Hälsa 75

Ha koll på din hälsa!

Sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och benbrott är idag några av de vanligaste orsakerna till ohälsa, sjuklighet och död i Europa och resten av världen. I studier har man kunnat konstatera att vi i Umeå drabbas oftare av hjärtinfarkter än människor på många andra platser i världen och benbrott är vanligare i Umeå än i resten av världen. Orsakerna till detta är okända, men vi vet att dessa sjukdomar ökar i förekomst efter 70 års ålder.

Forskare kopplade till olika enheter på Umeå Universitet och Region Västerbotten vill därför kartlägga riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och benbrott. Varje år erbjuder vi personer kring 70 år i Umeåområdet en hälsoundersökning, där vi försöker spåra riskfaktorer för utveckling av de vanligaste folksjukdomarna, benskörhet och hjärtkärlsjukdom. Vi undersöker även risken för fall och frakturer samt hur denna är relaterad till muskulär styrka och balans.

Från och med slutet av 2017 erbjuder vi även uppföljningen hälsoundersökningen, nu kallad 75-årskollen. Du som deltagit i hälsokontrollen för 70-åringar kommer även att få en inbjudan till denna undersökning.

Vill du veta mer om detta projekt?  Via denna länk kan du läsa projektets informationsbrev/kallelse.

ÄR DU MED I PROJEKTET?

Välkommen in och ta del av Hälsosupportens verktygslåda
bottom of page