top of page

TESTA DIN STRESS- NIVÅ

Ta dagstempen på stressen

Att se hur stressad man är kan vara en bra början för att ta tag i problemet och påbörja en resa mot förbättring.

Svara på frågorna som handlar om dina känslor och tankar under den senaste månaden.

Det bästa är att besvara frågorna ganska snabbt. Det betyder att du inte ska försöka räkna antalet gånger du känt på ett särskilt sätt utan snarare ange det alternativ som känns som en rimlig uppskattning.

Starta testet

VAD SÄGER DINA VÄRDEN?

Fyll i nedan dina kroppsmått för att få reda på din midja höftkvot samt riskprofil

bottom of page