top of page

HUR ÄR DITT BMI?

Indikator på övervikt samt risk för hjärt-kärlsjukdom

BMI (Body Mass Index) är en uppskattning på om du är överviktig eller inte och har länge varit ett välanvänt mått i hälsoundersökningar.  Du får fram ditt BMI genom att beräkna förhållandet mellan vikt och längd.

Använd kalkylatorn nedan för att räkna ut ditt BMI och få ett utlåtande!​

VAD SÄGER DINA VÄRDEN?

Fyll i dina kroppsmått nedan för att få reda på din midja/höft-kvot samt riskprofil

bottom of page