top of page

6000 steg för bättre hälsa!

Det har länge varit känt att fysisk aktivitet har många goda effekter på hälsan och att regelbundet vara ute och röra på sig minskar risken för livsstilssjukdomar som exempelvis typ 2 diabetes. I vår forskning ser vi dock att mindre än 40 % av Umeås 70-åringar kommer upp i den minsta rekommenderade mängden daglig fysisk aktivitet när vi mäter med rörelsemätare.


Men hur mycket ska man röra sig då? Ja, det är inte en lätt fråga att svara på men man kan i alla fall säga att all ökning av fysisk aktivitet är positivt upp till åtminstone 17 timmar i veckan med avseende på minskad risk för hjärtinfarkt, stroke, diabetes och olika former av cancer. Forskning tyder också på att de största hälsovinsterna gör man redan när man går från att vara inaktiv till att bli något mer aktiv så varje steg räknas mot bättre hälsa!


Vidare har vi i vår forskning på över 1800 seniorer i Umeå sett att risken för att ha diabetes är dubbelt så stor om man inte kommer upp i 6000 steg om dagen. Dessutom framgick det att de med känd diabetes hade mindre antal dagliga steg än de där diabetes upptäcktes i hälsa-70 undersökningen. Då råd om ökad fysisk aktivitet ingår som standardbehandling till personer som diagnostiseras med diabetes indikerar detta att råden inte följs. Diagrammet nedan visar hur fördelningen av steg per dag fördelar sig mellan olika blodsocker eller diabetesgrupper.Stapeldiagrammet visar hur många steg per dag deltagarna i hälsa-70 studien tar uppdelat på 1, De utan diabetes och med normalt blodsocker 2, de utan diabetes men med förhöjt blodsocker (pre-diabetes) 3, nyupptäckt diabetes i studien (Healthy Ageing Initiative, HAI) och 4, de som sedan tidigare hade en diabetesdiagnos. Deltagare i grupp 1 har över 20% fler steg per dag jämfört med deltagare i grupp 4.Den rätt vanliga rekommendationen om 10,000 steg om dagen är faktiskt inte vetenskapligt underbyggd och för många som är rätt inaktiva kan det uppfattas som ett omöjligt mål. Mitt tips är att börja med att kolla hur många steg man går per dag, något som enkelt kan göras med dagens smartphones. Sedan sätter man ett mål som ligger ca 1000 steg högre och provar det i några veckor. Kanske kan du efter denna tid lägga till ytterligare 1000 steg till ditt mål och således öka dina chanser för ett hälsosammare liv!


Forskningsartikeln är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Clinical Diabetes som ges ut av American Diabetes Association, ADA. Du hittar en länk till artikeln nedan:


Objectively Measured Physical Activity in Older Adults With and Without Diabetes

Andreas Hult, Jonas Johansson, Peter Nordström and Anna Nordström

Clinical Diabetes 2018 Oct; cd180041.

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page