top of page

Fallrisk bland äldre
Fall bland äldre är vanligt

Varje år faller var tredje äldre och fallolyckor är den vanligaste orsaken till skada hos personer över 60 år. Fall orsakas av en obalans mellan styrka, balans, sensorik och kognitiv förmåga och de krav som aktiviteten och omgivningen ställer. Egenskaper som försämras med stigande ålder. Till riskerna räknas även dålig syn, faror i miljön, dålig balans, gångsvårigheter, rädsla och låg kroppsvikt.


Risker i egna hemmet kan elimineras

Genom att ta bort trösklar, kablar och mattor kan farorna i hemmet minimeras. Även genom förbättrad belysning och att använda gånghjälpmedel vid behov. Kontakta vårdcentralen vid oro, det finns många faktorer som kan kontrolleras. Fotproblem, dålig syn eller hörsel och vissa mediciner kan påverka balansen.


Hur ska man träna för att minska risken för fall?

Träning är en mycket viktig nyckel för att förebygga fall. Genom att förbättra styrka, rörlighet, gångförmåga och balans minimeras risken. Träningen kan utföras i hemmet utan speciella redskap. Här på hemsidan finns det träningsprogram för balans och styrketräning att tillgå. Det enda du behöver göra är att registrera dig. Detta är kostnadsfritt. All träning via våra program sker på egen risk. Träningsprogrammen hittar du här.


Vill du läsa mer om balansträning?

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page