top of page

Intervallträning är effektivt för att förbättra förhållandet mellan fett- och muskelmassa hos äldreTidigare studier har visat hur intervallträning kan vara positivt för att minska fettmassa och öka muskelmassa hos personer med övervikt eller fetma. Men om detta är fallet även för äldre personer är inte lika välstuderat. Samtidigt förväntas antalet äldre personer fördubblas fram till 2050, och idag beräknas att en tredjedel av äldre person har fetma och få är tillräckligt fysiskt aktiva. En stor mängd fettmassa, särskilt kring buken, men även förlust av muskelmassa och brist på fysisk aktivitet är faktorer som är starkt kopplade till ökad risk för hjärtkärlsjukdomar, men likväl kan vi påverka dem genom aktiva val som till exempel träning. Därför är det viktigt att vi utvecklar effektiva sätt att träna just för äldre personer.


I vår studie lottade vi slumpvis 70-åringar som hade mycket bukfett till antingen en kontrollgrupp eller en träningsgrupp. Deltagarna i kontrollgruppen fick fortsätta leva som vanligt medan deltagarna i träningsgruppen erbjöds att träna intervallträning tre gånger i veckan i 10 veckor under ledning av instruktörer. Träningen bestod av cirkelträning i intervallform, där övningarna var enkla helkroppsövningar med kroppsvikt som eget motstånd. Såväl konditions- som styrkebaserade övningar utfördes, och dessa var anpassningsbara för att kunna utmana deltagarna successivt, men även anpassa utifrån individuella förutsättningar.


Resultaten visade att deltagarna i träningsgruppen i genomsnitt minskade sin fettmassa med drygt 0,7 kg och ökade sin muskelmassa med drygt 0,5 kg jämfört med deltagarna i kontrollgruppen. Tendenser sågs även för bukfett men dessa var endast statistiskt signifikanta för de manliga deltagarna. Ett positivt fynd var också att intervallträning verkade vara en lämplig och genomförbar träningsform för äldre personer då deltagarna närvarade på i snitt 89% av de planerade träningspassen.


Vill du också prova på intervallträning? Det 10 veckor långa träningsprogrammet hittar du här. Träningsprogrammet går att genomföra hemma.Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American Geriatrics Society.

Effects of Interval Training on Visceral Adipose Tissue in Centrally Obese 70-Year-Old Individuals: A Randomized Controlled Trial Marcel Ballin MSc, Emmy Lundberg BSc, Niklas Sörlén MSc, Peter Nordström MD, PhD, Andreas Hult PhD, Anna Nordström MD, PhD.

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page