top of page

Känner du dig ur form, stressad och otränad? Testa Tai Chi!

Tai Chi är en kinesisk stridskonst från någon gång 500 år före Kristus som i modern tid används som terapiform i traditionell kinesisk medicin.


I västvärlden har Tai Chi fått ett uppsving som träningsform och fokuserar på inre styrka, koncentration, balans och långsamma rörelser.


Grundövningarna är utformade som en flytande och obruten serie rörelser. Rörelserna utförs långsamt, mjukt och ändå kraftfullt, med avspänd kropp och avspänt sinne. Du koncentrerar dig på att hålla rörelserna distinkta och flytande, en slags rörelsemeditation.


Mest känd är den grundläggande långsamma Tai Chi Chuan formen, där en serie rörelser utförs långsamt och mjukt men med kraftfull intention. Därutöver finns det snabbform, partner övningar och olika vapenformer (t.ex. sabel och svärd). Efter lång tids träning kan Tai Chi Chuan användas som självförsvar.


I British Journal of Sports Medicine presenterar forskare en genomgång av forskning kring Tai Chi. Författarna har sammanställt resultat från 33 olika studier som studerat över 1500 deltagare mellan 50 och 70 års ålder. Studierna hade i genomsnitt tränat deltagarna i en timme per gång i 12 veckor. Specifikt såg man förbättringar i muskelstyrka, balans, hållning, rörlighet och livskvalitet. Man noterade även att träningen var väl tolererad och gav goda förbättringar hos individer med bröst cancer, hjärtsvikt, artros och KOL. Vill du läsa mer?


Tai Chi finns i de flesta städer och kan göras i de flesta former av miljöer, ensam eller i grupp och kräver ingen utrustning. Regelbunden Tai Chi Chuan träning ger kroppskännedom, djupare andning, fysisk styrka och balans. På det mentala planet motverkas spänningar och stress som ersätts av ökad energi och bättre koncentration.


Så kolla upp en lokal grupp för Tai Chi och boka ditt första pass!Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page