top of page

Kan cancerrisk minska med träning?

Vetenskapliga studier visar på att konditionsträning på måttlig nivå minst 30 min per dag minskar risken för att drabbas av tjocktarmscancer, livmoderscancer och bröstcancer med ca 20%. Samma typ av träning visar på en riskminskning med ca 10% för prostatacancer. Hur det hela hänger ihop är ej ännu helt förklarat. Träning påverkar så gott som alla kroppens processer på ett positivt sätt. När vi tränar påverkar det oss ända ner till cellnivå. Genomblödning i kroppens alla vävnader ökar, mer syre transporteras runt och cellförnyelsen i kroppen förbättras. Träningen förbättrar även vårt immunförsvar vilket gör att kroppen blir bättre på att ta hand om infektioner och inflammationer. Träningen leder även till effektivare ämnesomsättning och bättre hormonstatus i kroppen.


Så sammantaget är träning en dundervitamin för att minska risk för cancersjukdomar. Rekommendationen är att vara fysisk aktiv minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter. Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst 2 gånger per vecka för flertalet av kroppens stora muskelgrupper.
Referenser

http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/FYSS-kapitel_FA-som-prevention_FINAL_2016-12.pdf


https://spiral.imperial.ac.uk:8443/handle/10044/1/57428


Se tidigare inlägg:

- Idrottsfysiologens bästa tips för att komma igång med fysisk aktivitet

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page