top of page

Medicin kan påverka risken för benbrott

Uppdaterat: 24 sep. 2018

Vissa mediciner kan öka risken för benbrott, men andra mediciner kan minska risken


Det är känt att vissa mediciner kan orsaka benskörhet och därmed öka risken för benbrott.

Den grupp mediciner som är mest känd för att orsaka benskörhet och benbrott kallas kortison. Kortison används för att behandla många olika sjukdomar, till exempel astma, muskelreumatism och ledgångsreumatism. Det är vissa av de starka och receptbelagda varianterna av kortison som är kända för att orsaka benskörhet.


I en ny studie har vi undersökt ifall det går att minska risken för benbrott genom att kombinera receptbelagda kortisontabletter med medicin mot benskörhet. Studien är baserad på Socialstyrelsens register över vårdtillfällen samt receptbelagda mediciner som har hämtats ut vid apotek. Resultaten visar att risken för benbrott är lägre hos personer över 50 år som får medicin mot benskörhet tillsammans med kortison. Det här är ett glädjande resultat som bekräftar det man tidigare har trott, även om resultatet måste tolkas med försiktighet eftersom det inte går att fastställa att det var just medicinen mot benskörhet som orsakade den lägre risken för benbrott.

Läs mer.


Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page