top of page

Ny avhandling om mental trötthet

Nils Berginström, psykolog vid neurorehabilitering, Region Västerbotten och medlem av vår forskargrupp har nu förtjänstfullt slutfört sin doktorsavhandling där han undersöker nya behandlingar och diagnostisering av mental trötthet efter skallskada. Därför spikade han, i Martin Luthers anda upp sin avhandling för allmän beskådan i väntan på disputation där han ska försvara densamma.


Här följer en kort sammanfattning av avhandlingen:

Traumatisk skallskada (engelska traumatic brain injury; TBI) är en av de vanligaste anledningarna till funktions- och förmågebegränsningar hos människor, framför allt bland yngre personer. Många patienter, särskilt de med lätta skallskador, återhämtar sig fort, men vissa får besvär som blir långvariga eller bestående. Ett av de vanligaste symtomen är mental trötthet. Trots att det är så vanligt med trötthet efter skallskada, och trots att det påverkar dessa patienters dagliga liv i mycket stor omfattning, finns det idag inga standardiserade metoder för att mäta eller behandla detta symtom. I denna avhandling undersöks därför nya sätt att behandla och mäta/diagnosticera mental trötthet efter TBI.


Sammanfattningsvis påvisar resultaten att den dopaminstabiliserande substansen OSU6162 inte har effekter på trötthet efter TBI vid denna dos och längd på behandling. För att mäta och diagnosticera trötthet efter TBI kan fMRI vara en lovande teknik. Det krävs dock mer forskning både vad gäller behandling och mätning/diagnosticering av detta för många så handikappande symtom.


Nils försvarar sin avhandling i aulan i Vårdvetarhuset fredagen 8 februari kl 9:00.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om Nils avhandling:

Fatigue after traumatic brain injury: exploring novel methods for diagnosis and treatment

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page