top of page

Senior Balance

Det har funnits stort intresse för de träningsprogram vi använt i våra studier, och vi har därför valt att lägga upp dom på vår hemsida. För de allra flesta är fysisk aktivitet något som är bra som gör att man orkar mer. Det finns dock undantag, tex om man har hjärtsjukdom som inte är adekvat behandlad. Träna därför med förstånd och se till att anpassa din träning till det din kropp orkar med. Kontakta din vårdcentral om du är osäker. All träning med våra träningsprogram sker på egen risk. 

 4 veckors balanssträning!

Träning ger fördelar till alla, oavsett ålder. Balansträning ger extra mycket till dig som är lite äldre, som att du har lite sämre balans i jämförelse med för ett par år sedan eller är rädd för att falla. I detta projekt försöker vi ta reda på hur man på bästa sätt kan träna för att träna balansen och undvika skador.

Vi erbjuder 4 veckor intensivträning med vår experter eller speciellt utformade online program för hemmaträning.


bottom of page